• Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDaně
  • Čas na čtení:2 minuty čtení

Poplatníkům s příjmem do 1 mil. CZK v paušálním režimu se pro rok 2023 změní celková výše paušální zálohy. Nově bude ve výši 6 208 Kč za kalendářní měsíc. Záloha je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na který se platí. V jedné měsíční platbě paušální daně je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 722 Kč, minimální sociální pojistné ve výši 3 386 Kč a daň z příjmů ve výši 100 Kč.

Nařízení vlády č. 290/2022 v němž jsou zveřejněny údaje rozhodné pro určení průměrné mzdy pro příští rok.  Průměrná mzda pro rok 2023 bude ve výši 40 324 Kč. Tato částka ovlivňuje mimo jiné i rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění – od 1. 1. 2023 se rozhodný příjem zvýší na 4 000 Kč oproti dosud platným 3 500 Kč a sazba daně z příjmu fyzických osob za rok 2023 ve výši 23% od částky 1.934.552,- CZK.

Hana Kafková

Projektová manažerka