Někdy se dozvíte zajímavé věci zcela neočekávaným způsobem. Například při volném tanci. Je to můj relativně nový objev a jsem jím naprosto nadšená. Krom jiných pozitiv jsem se totiž tancem dozvěděla věci, které bych jinak vymýšlela dlouho nebo vůbec. Jedno z takových poznání bych chtěla zde trochu podílet, neboť se propisuje do práce, kterou se profesně zabývám, tedy řízení … čehokoliv.

Zažila jsem na vlastní kůži různé metody řízení například projektů anebo stylů řízení týmů či celých firem. Zejména v projektovém řízení se již před drahnou dobou přišlo na to, že je těžké, nákladné, zdlouhavé a leckdy nemožné plánovat vše přesně od začátku do konce, protože člověk míní a Bůh mění. (To bych nebyla já, aby tu zas nebylo nějaké pořekadlo! Už jsem myslela že mě syndrom tety Kateřiny opustil.) A tak se začaly prosazovat jiné metody řízení projektů a posléze i týmů a firem, které pracují s větší volností v rámci určitých vymezených fází. Nedávno jsem psala o ekonomice tady a teď, tedy trendu, který mění zaryté postupy a pravidla v ekonomickém řízení.

Ekonomika tady a teď bude logicky měnit přístupy k řízení … čehokoliv. V řízení dle mého pocitu stále převažuje více plánování, ale zdá se, že by se mohla pomyslná miska vah přesouvat více do oblasti improvizace. Plánování i improvizace mají své výhody ale také úskalí. Improvizace může přinést řešení, která bychom během plánovaní nevymysleli, umožňuje flexibilně nakládat s prostředky jako jsou čas nebo ruce k dílu a rozvíjí jak dovednosti, tak sebejistotu. Plánování zase umí šetřit přesným rozvržením těchto kapacit, posiluje jistotu lidí tím, že víte dopředu, co se má stát a snižuje hladinu stresu.

To, co mě při tom volném tanci došlo, je, že otázka není být či nebýt, tedy bud plánování nebo improvizace, jedno nebo druhé, jednoho víc druhého míň. Smysl to má ve vyváženém, na míru situaci namíchaném mixu obojího. Například plánováním zadáte základní námět, nebo cíl, vytyčíte mantinely, motivy, pravidla. Improvizací vytvoříte vlastní příběh, náplň. Věřím, že v ekonomice nového světa budou úspěšní ti, kteří dokáží volně tančit, elegantně vymýšlet kroky jeden po druhém, skládat je do smysluplných figur, aniž by přitom vráželi do druhých, zakopávali nebo vypadli z rytmu. At se vám tedy ladně volně tančí ve vašich projektech!

50° 6.924 ‘ N 14°30.289‘E

Petra Ester Jedlickova

Jednatelka – Managing Partner