Vláda 20.3.2024 schválila novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. Tato změna stanoví jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy. MPSV bude minimální mzdu pro každý příslušný kalendářní rok vyhlašovat 30. září předchozího roku. Cílem valorizace minimální mzdy je zajistit transparentnost a předvídatelnost růstu minimální mzdy. Vláda chce dosáhnout do roku 2029 toho, aby minimální mzda činila alespoň 47% průměrné mzdy.

Novela dále upravuje zákon o zaručené mzdě, která se ruší ve prospěch zaručeného platu. Pro zaměstnance v soukromé sféře již nebude platit zaručená mzda.

Novela má vstoupit v platnost dne 1. července 2024. Minimální mzda by tak byla poprvé stanovena na základě valorizačního mechanismu pro rok 2025.

PP Business Services

Poradenská společnost