Sedím schovaná v chalupě a dělám, že tu nejsem. Jsou Velikonoce a kolem chalupy obchází koledníci. Už se cestou po vesnici dost posilnili, vyzpěvují tradiční koledy a mávají pomlázkami. Fascinuje mě, jak se dodržují prastaré tradice, jak některé rituály opakujeme stále znova a (někdy) ani nevíme, jak a proč vznikly. Syn přitáhl do chalupy asi 6kg vajec a různého cukroví. Jsem moc zvědavá, co s těmi vejci budeme dělat… hraji si s jedním z nich, zkouším ho postavit na špičku a připomínám si metaforu Kolumbova vejce. Nakřáplé vejce stojí vedle notebooku, na kterém trápím umělou inteligenci s různými záludnými otázkami. Testuji ji totiž, abych zjistila, jak doopravdy účinně použít AI v mém podnikání. Paradoxně to dopadlo tak, že trápím svůj mozek nalezením souvislosti mezi zdánlivě náhodnými impulzy, které se „sešly na mém stole“, tedy jak souvisí AI, finanční řízení, staré rituály a Kolumbovo vejce. V duchu si hraju hru na asociace a zkouším improvizační cvičení…

No a pak mi to docvaklo. U finančního řízení také děláme určité rituální postupy. Zejména když se firma dostane do úzkých, obvykle porovnáváme náklady oproti výnosům a automaticky hledáme, kde ponížit náklady a kde zvýšit výnosy. Pokud bychom ale aplikovali AI jako to Kolumbovo vejce (tedy hledali řešení problému, které začne vypadat jednoduše až když jej objevíme, ale nemusí být vidět na první dobrou), můžeme tak například přijít na souvislosti nebo vzorce, které nás nenapadly, jsou v ekonomice a fin. řízení podniku nové a nebo vyžadují opravdu hlubokou analýzu velkého množství dat. Vyzkoušela jsem to a je například možné vidět korelace mezi sezonami, typem nákladů a výnosů, segmentem služeb a věkem zákazníka. Různé věkové skupiny totiž mají různý rytmus během dne i roku, různé „návyky v utrácení peněz“ v čase a také reagují na určitý styl a kanál komunikace. AI vám oproti starým osvědčeným praktikám „cost cuttingu“ může poradit naopak více investovat do marketingu zaměřeného na nejvýnosnější segment a nebo změnit způsob financování vašeho podnikání, např. blockchain nebo crowdfunding.

A kde je to vejce? Možná bych jej přejmenovala na Kolumbovo zlaté vejce, protože AI vám může odhalit subtilní vzorce a souvislosti, které by unikly při klasické lidské ruční analýze finančních dat. Princip Kolumbova vejce totiž spočívá v tom, že máme zafixované, že vejce je křehké a tedy se nesmí rozbít skořápka. Máme-li ho však postavit na špičku, jednoduché, elegantní, geniální řešení je špičku rozbít a vejce na ni postavit. Mozek naučený postupovat vyšlapanými cestami stereotypů takové řešení ale nevidí. Až když to někdo udělá, je vám okamžitě jasné, že je to správné řešení. Možná není jediné, ale je jedno z možných. Pak také musíte zvážit, zda chcete rozbité vejce a nebo raději budete chránit jeho obsah. Nechte AI generovat návrhy, analýzy, korelace mezi vašimi finančními daty… ale bude pak na vás, abyste zhodnotili, zda jsou skutečně relevantní pro vaši situaci a problém.

Nedalo mi to a požádala jsem AI, aby složila báseň na téma AI, Kolumbovo vejce, finanční řízení a staré rituály. Zajímavé je, že se tam objevilo i to zlato a …. moře a plachty! Nebyl by to přeci lodní deník, abych tohle téma do něj nějak nedostala! A tentokrát to zachránila AI! Zkuste ji a uvidíte, co zachrání vám!

Once upon a time, in a company’s abode,

AI joined the tale, on a digital road.

Wiser than any sage, in the financial fold,

It weaved magic spells, worth more than gold.

Old rituals, with a nod and a wink,

Found a place in AI’s mystical link.

Columbus’s egg, a treasure to find,

Revealed secrets of the financial kind.

Petra Ester Jedlickova

Jednatelka – Managing Partner