S blížícím se koncem roku zaměstnavatel hodnotí své zaměstnance. Za odvedenou práci jim mimo klasickou mzdu může poskytnout i benefit, který ovlivňuje atmosféru na pracovišti, mezilidské vztahy, ale i výkonnost celé firmy.

Zajímavý pravidelný benefit je poskytnutí příspěvku na penzijní či životní pojištění – až do výše 50 000,- za kalendářní rok za zaměstnance. Nutné je splnění podmínek (pojištění trvání do 60-let věku a zároveň minimálně 5-letech běhu pojištění) – může se přispívat na jedno, na druhé či kombinovat.

Při této přispívané sumě, tedy 50 000,- , je to pro zaměstnavatele nedaňový náklad.

Mezi nepravidelné benefity patří např. příspěvek na sport či kulturu, vitamínové prostředky, tištěné knihy (kde reklama nepřesáhne 50 % plochy knihy) – zde je příspěvek neomezený.

Dále je možnost poskytnutí příspěvku na preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče, také očkování proti infekčním onemocněním nebo brýle, zde je opět výše částky neomezená.

Zaměstnavatel může také přidat zaměstnanci na dovolenou nebo na dětské tábory – tady až do výše 20 000,- za kalendářní rok za zaměstnance.

Tyto mimo-mzdové benefity se řídí vnitřním předpisem zaměstnavatele, který se opírá o vyhlášku MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). Pokud tento fond zaměstnavatel nemá, lze aplikovat přímo na základě vnitřní směrnice – sociální program zaměstnavatele (vzniklé z rozhodnutí představenstva, jediného společníka atp.) jako daňový či nedaňový výdaj zaměstnavatele. Úhrada ze strany zaměstnavatele musí být naturální, tedy úhradou přímo dodavateli služeb.

Hana Kafková

Projektová manažerka