• Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDaně
  • Čas na čtení:2 minuty čtení

V loňském roce novela Zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.  přinesla nový způsob paušalizace daně z příjmu fyzických osob. Umožnila osobám samostatně výdělečně činným (dále OSVČ) za určitých podmínek se přihlásit do paušálního režimu. Nový způsob paušalizace daně umožnil placení správci daně jednou platbou bez nutnosti podávat daňové přiznání a přehledy na ZP a ČSSZ.

Jaké jsou to podmínky?

  • v předcházejícím zdaňovacím období příjmy pouze jako OSVČ, vyjma příjmů zdaněných srážkovou daní nebo osvobozené
  • nebýt plátce DPH
  •  nebýt v insolvenci
  • nebýt společníkem ve veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem v komanditní společnosti

Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné doručit správci daně nejpozději do 10.1.2022

Nyní dochází ke zvýšení paušální částky daně u DPFO pro rok 2022 na měsíční částku paušální zálohy, a to vlivem růstu záloh na sociální a zdravotní pojištění. Od roku 2022 bude nově činit výše zálohy na paušální daň za kalendářní měsíc 5 994,- Kč. Tato částka v sobě zahrnuje minimální pojistné za sociální pojištění ve výši 3 267,- Kč, minimální pojistné na ZP ve výši 2 627,- Kč a daň z příjmu ve výši 100,- Kč. Tato nová záloha pro období leden 2022 musí být uhrazena nejpozději ve stanoveném termínu do 20. ledna 2022.

Máte-li nějaké doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Věra Volšičková

Daňová poradkyně