V případě daňové vratky, na kterou má poplatník nárok, je třeba vyplnit žádost o jeho zaslání. Je nutné uvést číslo účtu, kam je třeba přeplatek zaslat. Stejnou šanci mají jako OSVČ, studenti i zaměstnanci.

V případě OSVČ může být nejčastějším důvodem přeplatek na zálohách. V předešlém roce dotyčný vydělá více a zálohy se mu tak zvýší. V konkrétním roce je však výdělek nižší a tedy by ho pokryly i nižší zálohy. Rozdíl mezi částkami je přeplatek.

Další příklad pro OSVČ může být uplatnění dětí (2 děti = 37 524 Kč) vůči vypočtené dani z příjmu a po uplatnění slevy na poplatníka ve výši 30 840 Kč. V případě částky hrubého zisku 426 000 Kč činí daň z příjmu 33 060 Kč (426 000 * 15% – 30 840 Kč) a částka je o 4 464 Kč nižší než daňové zvýhodnění na děti. Pro dotyčného bude tato částka daňovým bonusem a je pak nutné tuto částku na daňovém přiznání vyplnit, aby bylo možné ji obdržet.

V případě dohody o provedení práce studenta a přivýdělku u několika zaměstnavatelů – přičemž u každého je výdělek do 10 000 Kč, je z každé hrubé měsíční odměny z DPP odvedena srážková daň z příjmu ve výši 15%. Dejme tomu, že ve výši 28 500 Kč. Pokud u žádného zaměstnavatele není podepsáno prohlášení k dani, při výpočtu není uplatňována žádná sleva. Je možné si ale za rok 2022 podat daňové přiznání, kde je možné uplatnit si slevu na poplatníka a slevu na studium, dohromady částku 34 860 Kč. Roční daňová povinnost je nulová. Odvedená srážková daň bude v tomto případě daňovým přeplatkem, který bude dotyčným obdržen při ročním zúčtování daně. V uvedeném případě jsou příjmy pouze ze závislé činnosti, a proto je možné vyplnit pouze zjednodušené daňové přiznání.

Zaměstnanci si mohou podat samostatně daňové přiznání, i když by jim ho mohl udělat zaměstnavatel. V případě manželky/manžela na rodičovské dovolené, tedy pobírající pouze rodičovský příspěvek, si může pracující partner uplatnit slevu na druhého. Podmínkou je, že ten, který nenavštěvuje zaměstnání, rozhodné příjmy do výše 68 000 Kč. Rodičovský příspěvek se do limitu nepočítá. V případě, že pracující zaplatí na daňových zálohách např. 37 840 Kč, obdrží přeplatek právě ve výši slevy na nepracujícího partnera, tedy 24 840 Kč.

Pokud zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepíše prohlášení k dani a neuplatní slevu na poplatníka, na kterou má nárok každý daňový poplatník, lze si na podaném daňovém přiznání tuto částku uplatnit dodatečně. Ačkoliv na měsíčních daňových zálohách bylo zaplaceno o 30 840 Kč více, je možné si pak uplatnit slevu na poplatníka v plném rozsahu a dostat tak celou částku zpět.

Toto byly praktické příklady, jak lze získat při podání daňového přiznání daňovou vratku. V případě nejasností s vaším daňovým přiznání nás můžete kontaktovat na adrese info@ppbs.cz.

Hana Kafková

Projektová manažerka