• Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDaně
  • Čas na čtení:4 minuty čtení

Do 31.1.2023 se podává přiznání k dani z nemovitých věcí, a to u těch, u kterých nastala změna oproti předchozímu zdaňovacímu období. Daňové přiznání se podává na rok 2023, a to dle stavu ke dni 1.1.2023.

Tedy pokud byla nabyta nemovitá věc během roku 2022 a v témže roce prodána, tudíž ji k 1.1.2023 dotyčný nevlastní – k této změně se nepřihlíží.

Příklady změn, kdy se podává daňové přiznání:

– nabyl klient nemovitost během roku 2022 a k datu 1.1.2023 je vlastníkem?

– pozbyl (prodal) klient nemovitost během roku 2022 a k datu 1.1.2023 již není jeho vlastníkem a vlastní nadále jiné nemovitosti?

– začal stavět klient na pozemku během roku 2022 nemovitost, čímž se stává z pozemku stavební pozemek?

– dostavěl na stavebním pozemku během roku 2022 klient zdanitelnou budovu, čímž místo stavebního pozemku budeme přiznávat zdanitelnou stavbu?

– bylo klientovi zřízeno právo stavby – čímž se stává poplatníkem daně z nemovitých věcí?

– zřídil vlastník pozemku právo stavby jinému poplatníkovi a tudíž on sám již není poplatníkem daně z nemovitých věcí a vlastní však nadále další nemovitosti?

Podání daňového přiznání

Ve výše uvedených případech podáváme Přiznání k dani z nemovitých věcí – buď řádné (klient ještě nepodával toto přiznání, neboť žádnou nemovitost nevlastnil) nebo dodatečné, a to celé (lze ještě podávat tzv. dílčí daňové přiznání, jen na změny – ale protože dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí nelze podat elektronicky, nebudeme jej podávat – budeme podávat vždy dodatečné přiznání s tím, že tam uvedeme vše co bylo v řádném a promítneme zde změnu).

Klient, který prodal, daroval nemovitost a již žádnou nemovitost nevlastní: nepodáváme dodatečné daňové přiznání, ale tuto skutečnost OZNAMUJEME správci daně obecnou písemností (formulář na to není).

Splatnost daně Daň z nemovitých věcí je splatná do 31.5.2023 najednou, pokud nepřesáhne částku 5 000 Kč, v případě vyšší daně se daň platí ve 2 splátkách – do 31.5. a do 30.11., ale lze opět zaplatit najednou k datu 31.5.2023.

Výjimka v podání Přiznání do 31.1.2023: pokud klient podal návrh na vklad práva do katastru nemovitostí (protože kupuje nemovitost) ještě do konce roku 2022 (např. 20.12.2022), ale do konce roku nebyl proveden zápis do evidence katastru – byl proveden např. až 10.1.2023 – právní účinky vkladu nastávají zpětně ke dni podání návrhu na vklad, a to ke dni 15.12.2022 a klient tedy nabyl nemovitost již v roce 2022 a je povinen na rok 2023 podat daňové přiznání – potom se daňové přiznání na rok 2023 podává do konce 3. měsíce po měsíci zápisu vkladu práva do katastru – v našem případě až do 30.4.2023.

Hana Kafková

Projektová manažerka