Jako s každým novým rokem nastaly novinky v oblasti mzdového účetnictví. Nyní Vám představíme nejzásadnější změny, které byste měli vědět.

Od 1.1. 2023 jsou zrušeny periodické prohlídky u nerizikových prací. Prohlídka může být uskutečněna na přání zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Od 1.1.2023 je zvýšena minimální mzda z 16 200 Kč na 17 300 Kč. Pod tuto hranici nesmí klesnout měsíční mzda při práci na plný úvazek.

  • Nejnižší hodinová sazba činí od nového roku 102,80 Kč

Vlivem zvýšení minimální mzdy také došlo ke zvýšení vyměřovacího základu u zdravotního pojištění. Tímto navýšením je také ovlivněna maximální výše slevy za umístění dítěte do školky, maximální měsíční daňový bonus nebo minimální příplatek za práci ve ztíženém prostředí.

U zaměstnání tzv. malého rozsahu je změna v částce rozhodného příjmu, který určuje hranici pro vznik nemocenského pojištění. Částka je zvýšena z 3 500Kč na 4 000 Kč. Ti zaměstnanci, kteří budou mít odměnu nižší než 4 000 Kč, nebudou nemocensky pojištěni.

Otcovská dovolená má od Nového roku stejnou váhu jako dosud měly zaměstnankyně na mateřské dovolené. Mají tedy po návratu nárok na stejnou pracovní pozici a nárok na bezprostřední čerpání dovolené po otcovské dovolené.

Od 1.1.2023 dochází také ke zvýšení zahraničního stravného, které zaměstnavatel povinně vyplácí. S konkrétní výší v určitých státech si Vás dovolím odkázat na vyhlášku MFČR.

O dalších změnách, které přichází s novým rokem Vás budeme průběžně informovat.

Hana Kafková

Projektová manažerka