Skutečnost, že účetní jednotky, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku nebo i ty, kterým tuto povinnost stanovuje zvláštní právní předpis, musí zveřejnit účetní závěrku, je uzákoněna již dlouho. Letos poprvé měly firmy možnost zveřejnit účetní závěrku po jejím schválení přes Finanční úřad. Pokud této možnosti nevyužily, musí tak učinit samy.

Veřejným rejstříkem je míněn obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností, spolkový rejstřík, atd. Účetní závěrka je věřejně přístupným dokumentem ve sbírce listin daného subjektu na Portálu Justice.

Od roku 2021 je novinkou v zákoně o účetnictví prp obchodní korporace další možnost, jak účetní závěrku do sbírky listin předat. Je jí splnění povinnosti podání prostřednictvím správce daně z příjmů formou přílohy daňového přiznání podaného elektronicky. Poprve lze tuto možnost využít pro účetní závěrky za období začínající nejdříve 1.1.2021 a končící nejdříve 31.12.2021.

Tento způsob zveřejnění účetní závěrky by mohl vést k většímu počtu zveřejňovaných dokumentů obecně, je zde o jeden administrativní úkon méně.

Více o účetní závěrce a i to, jaké jsou sankce za její nezveřejnění se dozvíte zde.

Hana Kafková

Projektová manažerka