V době, kdy nákaza Covid-19 byla na vrcholu se vylidnily kanceláře a k práci z domova nebo odkudkoliv se nahlíželo najednou úplně jinak.

Na jednu stranu je to přínosný benefit v zaměstnání zůstat třeba 2 dny pracovat z domova. Mnoho lidí si za dobu, kdy bylo nutné zůstat doma, vybudovalo doma podobně vybavenou kancelář jako je k dispozici ve firemních prostorách.

Naopak ale kolektiv lidí, se kterými spolupracujeme, je také plusem a vlastně i benefitem. Pokud je tým lidí, kteří mají vytvořit společně konkrétní výrobek nebo dílo, stmelený a je součinnost třeba, pak může být práce z domova problémem.

Dle výzkumu bude vývoj a chování firem takový, že bude převažovat model 75/25, při kterém zaměstnanci stráví spolu v kanceláři pouze čtvrtinu času. Pro některé společnosti by ovšem tento model mohl být nedostatečný.  Přece když spolu lidé tráví v práci čas, mohou se lépe poznat a vybudovat si lepší mezilidské vztahy, buduje se tak týmová kultura. Ať už po pracovní stránce nebo občas za pobavením, obecně je důležité mít kolektiv nastaven tak, aby byl posléze schopen vyřešit i určité nesrovnalosti, které se mohou objevit při řešení firemního problému.

Za obvyklých podmínek, tedy vyjma pandemie Covid-19, z průzkumu vychází, že při práci na dálku produktivita zaměstnanců vzrostla. V době pandemie tomu bylo ovšem naopak. Bylo to způsobeno nestandardními podmínkami, při kterých byly děti na modelu domácí výuky a rodičům tudíž neodpadla péče o ně, a naopak přibylo neustálé vyrušování při pracovní činnosti. Ba co navíc, nucené dodržování sociální izolace není příjemné nikomu obecně.

Záleží tedy na konkrétní firmě, jaký pohled na práci z domova má manažer, který o formě a modelu pracovní docházky rozhoduje. Obecně z výzkumu vyplývá, že jde o generační věc, a že nově příchozí mladší generace na trhu práce upřednostňuje práci odkudkoliv. Je také pravdou, že pokud není pro firmu nezbytně nutné nechat sedět zaměstnance v kancelářích, společnost pak skýtá více možností při proniknutí na vzdálenější pracovní trhy, kde je přínosem jakási rozmanitost v podobě kultury, jazyka i národnosti.

Konzervativnějším firmám se v nátlaku konkurence může stát, že zaměstnanci zde dostanou lepší podmínky a odejdou jinam, kde je nabízena větší variabilita v docházce a oni nejsou například nuceni obětovat určitý časový úsek z celého dne na dopravu z práce a do práce.

Který z názorů bude převládat ukáže budoucnost a čas, taktéž modely pracovních úvazků, které budou uchazečům nabízeny.

Zdroj: www.e15.cz

Hana Kafková

Projektová manažerka