Věnujete pozornost tomu, co o Vás říkají informace dostupné z obchodního rejstříku a jiných veřejně dostupných zdrojů?

Říkáte si, proč by Vás to mělo zajímat?

Před necelými 5 lety jsem začínala pracovat na pozici finančního manažera zrovna v době, kdy společnost přecházela na nový informační systém, s čímž bohužel po přechodnou dobu byly spojené technické problémy a po dobu několika měsíců docházelo z naší strany ke zpožděním v platbách dodavatelům. Přestože se jednalo skutečně jen o přechodný technický problém a společnost měla samozřejmě na svých bankovních účtech dostatečné množství prostředků, dost často jsme čelili telefonickým nebo písemným útokům ze strany dodavatelů, že zastaví dodávky nějaké neznámé firmě se základním kapitálem 10 tis. Kč a jednatelem někde v zahraničí, se kterým se nemůžou spojit.

Ano, takhle to bohužel objektivně mohlo vypadat pro obchodní partnery. A to přesto, že se jednalo o firmu s obratem přes 2 miliardy a zhruba tisícovkou zaměstnanců. Fabrika jako taková měla více než 70-letou historii, ale zrovna prošla přeměnou odštěpení sloučením, tedy byla vyjmuta jako divize jedné společnosti a začleněna do jiné společnosti (prázdné, založené právě z důvodu přeměny) a nikdo nedomyslel, že by během procesu přeměny měl být adekvátně zvýšen základní kapitál, aby odpovídal základnímu kapitálu velké výrobní společnosti. Co naplat, že vlastní kapitál byl několik desítek tisíc krát násobně vyšší, výkazy na justici si člověk, který si hledá důvod pro ukončení spolupráce, hledat nebude.

Stejně tak skutečnost, že jednatel byl zahraniční osoba, nám nejen komplikovala jednání s obchodními partnery, protože často bylo nutné při podpisu smluv dokládat kopii Plné moci, v některých případech i notářsky ověřenou, pro banky byl občas problém vůbec fakt komunikovat se zplnomocněnými zástupci, ne jednatelem.

V momentě, kdy se budete snažit získat nového klienta, můžete si být jistí, že se každý potenciální obchodní partner podívá minimálně na justici a na Vaše webové stránky. Prezentují Vás tyto veřejně dostupné informace tak, jak chcete být viděni v očích svých obchodních partnerů?

Pokud budete někomu tvrdit, že jste v dané branži nejlepší volba, ale zároveň bude prakticky nemožné o Vás získat jakoukoli informaci, jak přesvědčivá budou Vaše tvrzení, že jste nejlepší ze všech?

Vztáhnu to třeba ke své poradenské profesi, předpokládám, že když Vám někdo bude nabízet účetní nebo daňové služby a nebude se jednat zrovna o společnost Big4 nebo některou z dalších opravdu známých renomovaných firem, také se podíváte na jejich webové stránky a na justici, co jsou zač. A pokud uvidíte majitele se sídlem mimo ČR, budete věřit tomu, že vůbec rozumí regulatorice, v jejímž rámci se odehrává Vaše podnikání? Ještě pikantnější by byl případ majitele se sídlem v daňovém ráji. Spíše než optimisticky doufat, že bude disponovat odborným zázemím pro bezpečnou daňovou optimalizaci pro Vaši firmu, pravděpodobnější bude, že veškeré prostředky odsává z ČR, a tudíž firma, se kterou se chystáte uzavřít obchodní vztah, bude mít omezené prostředky pro vlastní rozvoj, který je u poradenské profese nezbytný.  

Případně, jak jsem již zmínila výše, když budou jednateli pouze osoby žijící v zahraničí, jakou důvěru ve Vás bude vzbuzovat, že Vám poradenské služby nabízejí osoby, které vlastně ani nemají právo za společnost rozhodovat a osoby, které tuto možnost mají, jistě nebudou daňoví poradci zapsaní v Komoře daňových poradců, případně znalci české účetní legislativy?

V dnešní nepříznivé ekonomické situaci řada firem potřebuje financování ze strany bank. Především pak podnikatelé, kteří museli uzavřít své provozovny, budou pro opětovné nastartování své obchodní činnosti potřebovat financování ze strany bank. Jakou důvěru bude ve finanční instituci vzbuzovat společnost, která nezveřejňuje své účetní závěrky, případně společnost, jež bude mít účetní závěrky za posledních 5 let zveřejněny se stejným datem (a třeba i zpětně zauditované) až v momentě, kdy se bude chystat žádat banku o úvěr? Podobný dojem jistě vzbudí společnost, která bude žádat o dotaci.

Je jen na Vás, jak chcete být viděni v očích svých stávajících a potenciálních obchodních partnerů a finančních institucí. Naše poradenská skupina Vám může pomoci v oblasti týkající se identifikace Vašich slabých míst v oblasti dodržování české legislativy a povinností zveřejňování a pomoci Vám tyto nedostatky odstranit.

Helena Šulcová

Jednatelka – Managing Partner