• Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDaně
  • Čas na čtení:2 minuty čtení

Stejně jako každý rok i letos lidé shánějí dárky nejen pro své rodiny, ale také rozdávají dary neziskovým, charitativním a jinak potřebným organizacím. Neuškodí tedy připomenout základní pravidla pro ten typ dárků, které chcete mít jako daňově uznatelné. Tím vám samozřejmě nebereme možnost, darovat jak nad rámec daňové uznatelnosti tak i mimo časový prostor Vánoc a konce roku.

Od základu daně z příjmů lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem v ČR, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost. Dále fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poskytovateli zdravotnických služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata.

Pro fyzické osoby platí, že dary lze odečíst od základu daně, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně částku ve výši 15% základu daně.

Pro právnické osoby platí, že dary lze odečíst od základu daně, pokud hodnota jednoho daru ve zdaňovacím období činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně částku ve výši 10% základu daně.