Benefity jsou pro zaměstnance přidanou hodnotou, která může být také měřítkem pro výběr povolání nebo firmy, kde chce dotyčný uplatnint své znalosti. Už jsme dříve o benefitech, které mohou zaměstnavatelé nabízet, psali, ale nyní se podíváme trochu i z daňového hlediska.

Píšeme zde konrkétně o benefitu jako např. brýle na předpis nebo wellness pobytu atp.

V případě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od jiného, než zdravotnického zařízení je hodnota tohoto zboží nebo služby na straně zaměstnance zdanitelným příjmem plynoucím v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona. V případě zdravotnických prostředků na lékařský předpis není podmínkou pro aplikaci § 6 odst. 9 písm. d) bod 1. zákona jejich pořízení od zdravotnických zařízení. Zdravotnickým zařízením se podle § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních služeb. Evidence zdravotnických zařízení je vedena v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS), který poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice. https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat–narodni-registr[1]poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb

Hana Kafková

Projektová manažerka