Éra osob pracujících z domova se stále dostává čísly vzhůru. Pro zaměstnance je to určitá forma benefitu, která pozvedá firmu, co se týče konkurenceschopnosti v porovnání s jinými. Některým pracovníkům tento způsob práce vyhovuje, jiní naopak rádi tráví pracovní čas jinde než doma třeba jen proto, aby oddělili svůj pracovní život od toho soukromého. V případě péče o nemocného člena rodiny nebo v jiných rodinných situaci je ovšem tento benefit nenahraditelný.

Pokud zaměstnanec pracuje doma, vynakládá tak ze svého například elektřinu a spotřebu vody během pracovního dne. Zaměstnavatelé by také měli mít přehled o tom, jaká je pracovní doba a náplň zaměstnance, který využívá práce z domova. Všechny tyto podmínky by měly být dopředu známy a dohodnuty mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zpravidla by to měla být doba tří dní, kdy budou obě strany seznámeny s náplní práce, Hospodářské komoře se podařilo vyjednat, aby tato doba mohla být kratší.

I tak je ale pro firmy známý fakt, že administrativa spojená s evidencí home office u pracovníků bude náročnější než evidence pracovní doby v kanceláři.

Mnohem více administrativních činností bude třeba u dohod a nahodilých a nepředvídatelných prací. Je třeba mít tyto práce jak vykázat. I kvůli navýšeným nákladům je možné, že firmy přestanou dohody nabízet a sníží si tím náklady. Zaměstnavatelé budou muset také nově proplatit práci o víkendu u dohod, dále i dovolenou* a pravděpodobně i další zákonné náležitosti jako u klasického pracovního poměru.

* osobě s dohodou u zaměstnavatele připadá nárok na dovolenou v případě, že bude jako u klasického pracovního splněna podmínka čtyřnásobku týdenní pracovní doby a současně doba dohody bude trvat alespoň 28 kalendářních dní

Zaměstnavatel nebude mít povinnost kontrolovat, zda má zaměstnanec k výkonu práce přizpůsoben svůj domov. Opět bude tato skutečnost podmínkou dohody mezi oběma stranami.

Zdroj: https://komoraplus.cz/

Hana Kafková

Projektová manažerka