Výše měsíční zálohy na sociální pojištění se odvíjí od hrubého zisku v předchozím období a vždy tak musí být placena minimální výše. Tato částka se každoročně zvyšuje a důvodem je růst průměrné mzdy, kterou stanovuje MPSV.

Minimální měsíční záloha na sociální pojištění v roce 2023 bude 2944 Kč. Záloha je splatná během měsíce, za který se platí. Až do odevzdání přehledu za rok 2022 se hradí původní částka.

Díky novému vyměřovacímu základu se změní i výše zálohy na zdravotním pojištění. Nová částka bude 2722 Kč a musí být uhrazena už za měsíc leden 2023.

U vedlejší činnosti se zálohy na sociální pojištění neplatí v případě, pokud se vejdete do limitu. V roce 2022 je to 93 387 Kč, pro rok 2023 se částka zvedá na 96 777 Kč. Pokud je tato částka překročena, platí se sociální pojištění ze skutečně dosaženého zisku.

Zdroj: https://www.e15.cz/

Hana Kafková

Projektová manažerka