Na začátku dubna 2022 se změnily podmínky při administrativních úkonech odcházejících zaměstnanců i postup zpracování jejich mezd. Zaměstnanec nemusí již zaměstnavatele žádat o údaje potřebné pro podporu v nezaměstnanosti, jelikož budou již součástí tiskopisu Odhláška z nemocenského pojištění.

Znamená to více práce pro mzdové účetní, ty budou od začátku dubna využívat nový elektronický formulář pro odhlášku zaměstnance při ukončení zaměstnání. Do formuláře bude třeba doplnit následující údaje o:

  • druhu zaměstnání,
  • době trvání zaměstnání,
  • době důchodového pojištění,
  • výši průměrného případně pravděpodobného čistého měsíčního výdělku vypočítaného podle příslušných předpisů,
  • informaci, zda bylo zaměstnanci vyplaceno odstupné, odchodné a jeho výši i
  • způsob a důvod ukončení zaměstnání.

Toto opatření má urychlit komunikaci úřadů tak, aby dokumenty příslušné k odchodu zaměstnance ze zaměstnání obdržely najednou v jediném tiskopise a dále mohli komunikovat elektronicky mezi sebou. Zaměstnanec tak nemusí předávat stejné dokumenty několika institucím.

Zaměstnavatel musí odchod zaměstnance oznámit mzdové účetní natolik včas, aby byl dodržen termín 8 dní od skončení zaměstnání, do kterých musí být doručena odhláška na OSSZ. Pokuta za nedodržení termínu může být až 20 000, v některých případech ale také až do výše 100 000 Kč. Více konkrétních informací na daňovém portálu.

Hana Kafková

Projektová manažerka