Pokud klient žádá v bance o hypotéku, je podroben spoustě otázek týkajících se prověření jeho úvěruschopnosti.

Při standardním postupu banka žádá od osob samostatně výdělečně činných poslední podané daňové přiznání, aby mohla ověřit schopnost splácení.

V případě podnikatelů, kteří se rozhodli využít paušální daň*, a tudíž nejsou povinni daňové přiznání podávat, je průběh získání hypotéky o něco složitější. Není ale vyloučeno, že ji mohou získat. Je nutné dodržet přesný postup každé z institucí, které hypotéku poskytují a samozřejmě dodat požadované dokumenty týkající se podnikatelské činnosti, jako například transakce na bankovních účtech. Pro posouzení úvěruschopnosti bude uznán i vklad v hotovosti na účet, ale pouze v případě, že k transakci bude doložena příslušná fakturace související s hlavní podnikatelskou činností.

Banka bude posuzovat každého klienta samostatně, a i když odpadá povinnost vést daňovou evidenci v případě paušálního režimu, bude hypoteční oddělení tuto evidenci vyžadovat pro porovnání s výpisy z podnikatelských účtů. Je také možné, že bude požadováno alespoň daňové přiznání za rok 2020, kdy ještě paušální režim nebyl zaveden. Jedním z požadavků bude i výpis z podnikatelského účtu alespoň za 6 měsíců.

Bohužel stejně tak každá z bank bude po klientovi vyžadovat různorodé dokumenty dokládající schopnost hypotéku splácet. Je tedy nutné si v každé bance ověřit, co je konkrétně třeba ke sjednání hypotéky v daném hypotečním centru.

*OSVČ s obratem do milionu korun ročně mohou platit státu měsíční částku ve výši 5994,- (pro rok 2022) za odvody na sociálním a zdravotním pojištění, vedení daňové evidence, doplatek 15% daně za minimální sociální pojištění, minimální zdravotní pojištění, částku 100,- jako daň z příjmu a podání daňového přiznání; nástroj byl zaveden pro zjednodušení činností při administrativních úkonech menších živnostníků.

Hana Kafková

Projektová manažerka