• Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDaně
  • Čas na čtení:3 minuty čtení

Termíny pro odevzdání daňového přiznání, které jsou zároveň termínem pro úhradu splatné daně, jsou stanoveny v § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

U daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Nejčastější termín pro podání daně z příjmů za rok 2021 vychází pro letošní rok na pátek 1.4.2022.

 Uvedená tříměsíční lhůta se prodlužuje na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud je daňové přiznání podáno elektronicky a zároveň nebylo podáno v základní tříměsíční lhůtě. Pro letošní rok je tímto dnem pondělí 2.5.2022.

Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání podává daňový poradce, podává daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud nebylo podáno v základní tříměsíční lhůtě.  Letos datum vychází na pátek 1.7.2022.

———

Již od roku 2015 máme v zákoně o dani z příjmu oznamovací povinnost pro fyzické osoby dle ustanovení § 38v. Toto oznámení se týká osvobozených příjmů, s výjimkou příjmů, které si správce daně může zjistit z veřejných rejstříků či evidencí, do kterých má přístup.

Není nutné oznamovat např. příjem z prodeje nemovitosti, který je osvobozený, naopak je nutné oznamovat např. příjem z titulu daru nemovitosti, kdy hodnota daru přesáhne 5 mil. CZK, limit se posuzuje u každého příjmu zvlášť. Toto oznámení je nutné provést nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za kalendářní rok, ve kterém byl dar obdržen. Způsob oznámení není závazným formulářem, pouze doporučeným. Termín pro oznámení je 1.4.2022, případně 1.5.2022 elektronicky a 1.7.2022 prostřednictvím daňového poradce.

Povinnost podat oznámení mají všechny osoby, které ve zdaňovacím období nabyly osvobozený příjem bez ohledu na to, zda podávají či nepodávají přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Věra Volšičková

Daňová poradkyně