• Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDaně
  • Čas na čtení:2 minuty čtení

ČNB zvýšila od 23.12.2021 úrokové sazby pro rok 2022.

Bankovní rada ČNB s účinností od 23.12.2021 rozhodla o těchto úrokových sazbách:

  • dvoutýdenní repo sazba zvýšena na 3,75 % (od 5.11. do 22.11.2021 platila sazba 2,75 %)
  • lombardní sazba zvýšena na 4,75 % (od 5.11. do 22.11.2021 platila sazba 3,75 %)
  • diskontní sazba zvýšena na 2,75 %(od 1.10. do 4.11.2021 činila 1,75 %) 

Pro úroky z prodlení za prvé pololetí roku 2021 se použila dvoutýdenní reposazba 0,25 %; 

pro úroky z prodlení za druhé pololetí 2021 se použila reposazba platná k 1.7.2021, tedy 0,50 % a od prvého pololetí 2022 je rozhodující reposazba platná k 1.1.2022 tj. 3,75 %.

Výše diskontní sazby nemá vliv ani na výši úroků z prodlení, ani nemá přímý vliv na určení obvyklé výše úroků pro účely daní z příjmů.

Stejně jako loni tak i k 1.1.2022 došlo ke zvýšení základní slevy na poplatníka z částky 27.840,- CZK na částku 30.840,- CZK. Toto pocítí zaměstnanci na svých mzdách již ve mzdě za leden 2022, kdy měsíční sleva odpovídající jedné dvanáctině roční základní slevy v rámci mezd zvýšila z částky 2.320,- CZK na částku 2.570,- CZK při učinění prohlášení.

Věra Volšičková

Daňová poradkyně