Od 1. června vstoupil v platnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který jednak mění režim registrace skutečného majitele, a také přináší sankce pro společnosti a jejich statutární zástupce v případě, že dojde k porušení povinností. Ve zkratce: pokud jste doposud neprovedli zápis skutečného majitele, máte povinnost tak učinit bez zbytečného odkladu, v případě změn je nutno aktualizovat zapsané údaje do 6 měsíců. Doporučuji také prověřit, že i v případě jasných a jednoduchých vlastnických struktur byly údaje z obchodního rejstříku propsány správně a případně provést patřičné úpravy. Odkaz na rejstřík evidence skutečných majitelů je zde.

Nicméně, předmětem tohoto článku není novelizace zákona o skutečných majitelích jako taková, ale její důsledky. V tomto období by již všechny společnosti, které mají hospodářský rok shodný s kalendářním rokem, tj. 31.12. měly mít hospodářský výsledek za rok končící 31.12.2020 schválen valnou hromadou a možná toto řádné zasedání valné hromady také rozhodlo o vyplacení dividend ze zisku.

Je toto rozhodnutí valné hromady platné?

A pokud jste statutární zástupce společnosti, jste si jist, že můžete vyplatit dividendy, o kterých rozhodla valná hromada?

Důsledek novelizace je především ten, že pokud nejste zapsán jako skutečný majitel společnosti, nesmíte hlasovat na valné hromadě a nesmí vám být vyplacen podíl na zisku.

A co když valná hromada a schválení dividend i přesto proběhly, přestože je neplatná?

Pak jste to vy, statutární zástupci společnosti, kteří by neměli dividendy vyplatit, protože byste tím porušili péči řádného hospodáře.

Zároveň jste to vy, statutární zástupci společnosti, kdo má povinnost zajistit, aby společnost měla správně zapsány skutečné majitele.

Dobrá zpráva je, že kontrola údajů v evidenci skutečných majitelů vám nezabere víc než pár vteřin a ve většině případů to tím může skončit. Pokud ovšem zjistíte, že v evidenci něco nesedí, neváhejte a jednejte.

Helena Šulcová

Jednatelka – Managing Partner