• Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDaně
  • Čas na čtení:4 minuty čtení

V tomto článku bychom Vás chtěli upozornit na jednu z možných forem podvodů týkajících se daně z přidané hodnoty (DPH), který zneužívá systém reverse charge. Z vývozu běžného zboží do EU může pak vzniknout nepříjemná kauza pro českého vývozce, a to navzdory tomu, že provedl všechny jemu dostupné kroky a nijak nepochybil. Informaci zveřejňujeme na základě konkrétních případů, se kterými jsme pomáhali našim klientům.

Trik spočívá v tom, že deregistrace k DPH je platná dříve než se objeví v informačních zdrojích používaných pro kontrolu – zda daný subjekt je plátcem DPH (v našem případě se jednalo o kontrolu přes daňový portál Evropské Komise VIES). Tato časová prodleva byla v jednom námi známém případu dokonce dva měsíce. Pokud tedy podvodník zahájí obchodní případ jako plátce DPH a pak se účelově odregistruje z DPH a neinformuje o tom prodávajícího, resp. lživě prohlašuje, že plátcem je, nemá prodávající šanci zjistit, zda je kupující v rozhodném dni (datumu transakce, DUZP) skutečně (ještě) plátcem DPH. Pokud si obchodník vyžádá potvrzení od českého finančního úřadu, zda je zahraniční subjekt plátcem DPH k danému dni, dostane se mu odpovědi, že FÚ tyto informace neposkytuje. Stejnou odpověď dostane náš prodávající i od finančního úřadu v příslušném členském státě EU.

Příslušný finanční úřad v ČR si transakce kontroluje na základě souhrnného hlášení a pokud příjemce zboží neprovede reverse charge v zemi přijetí, finanční úřad vyzve českou společnost k vyměření a úhradě DPH. Po prověření situace FÚ totiž zjistí, že kupující v době uskutečnění zdanitelného plnění již nebyl plátcem DPH. Český subjekt se může pokusit s příjemcem zboží domluvit na úhradě DPH, ale v případě, že se jednalo o cílený podvod, je jasné, že kupující daň dobrovolně neuhradí.

Způsob, jak eliminovat riziko podvodu u přeshraniční transakce je, domluvit se na úhradě kauce odpovídající výši DPH a tuto kauci blokovat na účtu až do doby, dokud protistrana nedodá potvrzení vydané jeho finančním úřadem o platné registraci k DPH k datu uskutečnění transakce (DUZP) příp. potvrzení o skutečném odvedení daně. Teprve poté, co kupující poskytne všechny náležitosti, ke kterým se zavázal v kupní smlouvě, je možné kauci uvolnit. Veškerou komunikaci s kupujícím a příslušnými úřady veďte v písemné podobě, a kromě této komunikace si archivujte také příslušné dokumenty a fotografie vašeho monitoru při ověřování DIČ nebo podobných rešerších. Jinými slovy, uchovávejte si případný budoucí důkazní materiál. Z naší zkušenosti vyplývá, že je velmi obtížné a finančně náročné řešit tuto situaci ex post a proto doporučujeme výše uvedená preventivní opatření.  Na finanční úřad se totiž lze spolehnout pouze v tom, že bude důsledně vymáhat daň, měl by však být pro daňový subjekt také místem spolehlivého způsobu ověření registrace zahraničního subjektu k DPH. Navíc předpokládáme, že tento typ podvodu nebude ojedinělý, proto bychom očekávali, že se finanční úřady v rámci EU jím budou systémově zabývat – to totiž už vůbec není v silách ani kompetenci daňového subjektu.

Klára Kordíková

Účetní poradce - senior