Poprvé v únoru 2023 je možné uplatnit novou slevu na sociálním pojištění. Sleva cílí hlavně na mladé lidi do 21 let nebo naopak na pracující starší nad 55 let. Sleva je platná rovněž pro studující zaměstnance, matky či otce pečující o dítě mladší 10 let, plus pro ty, jejichž potomek do 10 let je závislý na pomoci jiných osob při stupni I., II nebo III. Také pro ty, kteří čerstvě absolvovali rekvalifikaci, tedy v období jednoho roku. Legislativní úprava je aplikovatelná i na pracovníky se zdravotním postižením.

V případě práce na DPP a DPČ není možné slevu uplatnit, také se nevztahuje na statutární zástupce firmy.

Podmínkou pro uplatnění slevy je, že zaměstnanec splňuje podmínky pro celý kalendářní měsíc nebo po část měsíce v případě vzniku pracovního poměru nebo jeho ukončení. Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů, slevu je možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Skutečnost, zda pro danou fyzickou osobu je již sleva upltňována jiným zaměstnavatelem, si bude moci zaměstnavatel zjistit po přihlášení na ePortálu ČSSZ prostřednictvím nové služby.

Sleva na pojistném za zaměstnance není aplikovatelná, pokud:

  • je vyměřovací základ zaměstnance ze všech pracovních poměrů vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy (tj. 60 486 korun)
  • je vyměřovací základ zaměstnance ze všech pracovních poměrů připadajících na jednu hodinu vyšší než 1,15 procenta průměrné mzdy (463,73 koruny)
  • je odpracovaná doba ze všech pracovních poměrů vyšší než 138 hodin

Sleva se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a poprvé je možné ji uplatnit za měsíc únor 2023, tedy ve výplatním termínu v březnu.

Uplatnění slevy je nutné oznámit na ČSSZ prostřednictvím nového e-podání “Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance” a to nejdříve jeden měsíc před dnem, od kterého bude sleva uplatňována. Oznámení nelze podat dříve než zaměstnanec do zaměstnaneckého poměru nastoupí.

Zdroj: https://www.e15.cz/

Hana Kafková

Projektová manažerka