Vlastníte-li nemovitost za účelem pronájmu, je třeba ho zdanit, jelikož nepatří mezi daňově osvobozené příjmy. Povinnost se týká pronájmu bytu, nebytového prostoru, ale i pozemku.

Daňové přiznání musí podat i dotyční, kteří mají příjem z nájmu dle §9 zákona o dani z příjmu. V tomto případě nemůže za zaměstnance jeho zaměstnavatel provést roční zúčtování daně a naopak musí vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání. Zaměstnanec si musí od zaměstnavatele vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech.

Svou nemovitost lze pornajímat jako fyzická osoba nebo ji můžete mít zapsanou v obchodním majetku. Jako fyzická osoba je pro Vás relevantní §9, v druhém případě se řídíte §7, tedy příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti.

Příjem z podnájmu jako fyzická osoba není nutné uvádět do přehledu pro zdravotní pojišťovnu ani správu sociálního zabezpečení, jelikož nepodléhá platbě zdravotního ani sociálního pojištění. Samozřejmě za předpokladu, že ji za vás platí zaměstnavatel nebo si ji hradíte sám jako OSVČ. Příjem z nájmu nezvyšuje budoucí státní důchod a ani nezakládá nárok na nemocenské dávky.

Při danění pronájmu můžete využít veškerých slev, na které máte nárok – tedy slevy na poplatníka, zvýhodnění na děti a nezdanitelné položky. Senioři mohou využít základní roční slevy na dani na poplatníka (pro rok 2023 činí 30 840Kč). V případě, kdy senior dosahuje příjmu z pronájmu ve výši cca 290 000 za rok, tak při uplatnění paušálních výdajů 30% pak vlastně žádnou daň z příjmu hradit nebude.

V případě, kdy je nemovitost ve společném jmění manželů, přijmy z pronájmu jsou daněny pouze jedním z nich. Opět se odkazujeme na §9 a reálně je na manželích, který z nich příjem zdaní, měli by si ovšem propočítat, pro kterého z nich bude výhodnější příjem v daňovém přiznání přiznat.

Pokud je pronájem podnikatelskou činností, poskytujete vlastně ubytovací službu. Od pronájmu v případě fyzických osob se u těchto příjmů hradí sociální a zdravotní pojištění v závislosti na vašem obratu případně i DPH. Uplatnit lze skutečné výdaje nebo paušál, tentokrát ve výši 60%.

Zdroj: https://www.e15.cz/

Hana Kafková

Projektová manažerka