• Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuAudit
  • Čas na čtení:4 minuty čtení

V dnešní části Mýtů o auditu si povíme něco o přípravě účetní závěrky a daňového přiznání.

MÝTUS Č.5 – AUDITOR ODPOVÍDÁ ZA SPRÁVNOST DANÍ

Většina mých klientů předpokládá, že když jsem auditor, jsem také daňový poradce. Nejsem. 17 let jsem pracovala ve velké auditorské společnosti, kde nám u každé auditní zakázky dělali prověrku kalkulace daně z příjmů kolegové z daňového oddělení. Během své dlouholeté auditní praxe jsem se samozřejmě seznámila s problematikou přímých i nepřímých daní, nicméně nikdy nehodlám předstírat, že jsem daňový specialista.

A nemám k tomu ani důvod. Jak jsem popsala v Mýtu č. 4, auditor pracuje s hladinou významnosti, což znamená, že i posouzení daně z příjmů, odložené daně, daně z přidané hodnoty, případně jiných daní, pokud by u daného klienta byly významné, auditor posuzuje v rámci stanovené hladiny významnosti, aby byl schopen posoudit, že finanční výkazy neobsahují v daních materiální chybu.

To neznamená, že v kalkulaci daně z příjmu nemůže být nějaká nevýznamná chyba, především pokud by se to týkalo nějaké opravdu specifické oblasti, na kterou by ani daňoví specialisté při běžné prověrce nepřišli, pokud by na to v rámci standardních dotazů nepřišla řeč.

Pokud tedy cítíte, že máte nějaký daňový problém a nemáte svého daňového poradce, určitě doporučuji na to auditora upozornit, aby včas angažoval daňového specialistu, který by daný problém dokázal posoudit a vyhodnotit.

MÝTUS Č.6 – AUDITOR PŘIPRAVUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A JE ODPOVĚDNÝ ZA JEJÍ SPRÁVNOST

Občas se auditní klienti domnívají, že součástí poplatku za auditorské služby je i příprava finančních výkazů, přílohy účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích. Není to tak. Předpokládám, že všichni auditoři mají ve smlouvě o auditorských službách zakomponovanou větu, že účetní závěrku připravuje účetní jednotka, a také ustanovení o odpovědnosti za správnost účetní závěrky ze strany statutárního orgánu účetní jednotky.

Přiznávám, že jsem si už několikrát během své auditní praxe říkala, že bych strávila mnohem méně času s kontrolou statutárního reportingu, kdybych ho sama připravila. Nicméně jako bývalý Deputy Director of Independence of Deloitte Central Europe (tedy Zástupce ředitele pro nezávislost pro Deloitte Central Europe) mám na toto poměrně vyhraněný názor, že přípravu statutárního reportingu na základě mnou auditované obratové předvahy nepovažuji za tzv. compliance službu, a tudíž ji nemůžu udělat. Všichni mí klienti jsou tedy srozumění s tím, že mi musí předložit jakoukoli verzi účetní závěrky, i konsolidované účetní závěrky, a já až na základě obdržené závěrky posílám své komentáře, co je třeba v dané účetní závěrce upravit.

A jak bylo řečeno výše, za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán účetní jednotky, takže nikomu nenutím své názory ohledně toho, co má být opraveno, nicméně pokud není opraveno něco, co je dle mého názoru významně chybně, má to vliv na výrok.

Ve svém dalším příspěvku vás seznámím s dalšími častými mylnými představami o auditu.

Helena Šulcová

Jednatelka – Managing Partner