Na tuto otázku bude bohužel kladná odpověď. Šéf je totiž tím, kdo dovolenou schválí, ale bohužel i tím, kdo ji může zrušit. Také se může stát to, že bude zaměstnanec povolán do práce dříve, než skončí jeho dovolená.

Právní ustanovení k čerpání dovolené je § 217 zákoníku práce. Povinností zaměstnance je písemně oznámit zaměstnavateli alespoň se čtrnáctidenním předstihem termín dovolené a zároveň tato doba čerpání musí být schválena zaměstnavatelem.

Rozhodnutí zaměstnavatele je jednostranným právním jednáním, tedy v rámci vzájemných práv a povinností není zaměstnanec povinen vykonávat práci během dovolené. To znamená, že nemusí být k zastižení. Smyslem dovolené je odpočinek a načerpání sil. Zaměstnanec může mít tedy během dovolené vypnutý jak soukromý, tak služební mobilní telefon, samozřejmě i email. Vzhledem k těmto okolnostem je poněkud složité zaměstnance kontaktovat v případě nouze uvedeném níže.

V případě odvolání zaměstnance zaměstnavatelem z dovolené, má zaměstnavatel povinnost nahradit zaměstnanci náklady, které mu vznikly bez jeho zavinění vznikly právě proto, že zaměstnavatel změnil dobu čerpání dovolené. Zaměstnanec je v tomto případě chráněn ustanovením § 217 odst. 3 zákoníku práce. Odvolání zaměstnance z dovolené se využívá pouze ve zvláštních případech – změna podmínek nebo okolností, kdy by mohla být ohrožena činnost zaměstnavatele. Tedy v případě, kdy se bez konkrétního zaměstnance firma neobejde.

Co se týče nákladů, které je zaměstnavatel povinen uhradit, jde zejména o cestovní náhradu zpět do místa bydliště, různé storno poplatky, pojištění – zkrátka ty, které přímo souvisejí s návratem z dovolené, a samozřejmě musí být prokázány doklady o úhradě. Pokud tyto náklady uhrazeny zaměstnavatelem nebudou, může se zaměstnanec dokonce obrátit na soud a zaměstnavatele zažalovat.

Zaměstnavatel určuje čerpání všech druhů dovolené. Výjimkou může být dle § 218 odst. 4 zákoníku práce situace, kdy zaměstnavatel do 30. června nestanovil datum vyčerpání dovolené z minulého kalendářního roku. Zde má právo určit si dovolenou i zaměstnanec sám.

Zdroj: www.pravniprostor.cz

Hana Kafková

Projektová manažerka