Díky tomu, že se od začátku dubna 2022, zvýší životní minimum jednotlivce na 4250 Kč z původních 3860 Kč, zvýší se i  základní nezabavitelná částka o cca 293 Kč. Reálně to pak znamená, že u exekuce na mzdu (nebo jiný příjem), vám může zůstat o trochu více peněz.

Dne 30. 3. 2022, rozhodla vláda o tom, že se od začátku dubna 2022, zvýší životní minimum o 10%. Ke zvýšení životního a existenčního minima, není potřeba schvalování v Parlamentu/Senátu, změna by tedy měla bezprostředně začít platit.

Životní minimum pro jednotlivce se od dubna 2022 zvyšuje o 390 Kč:

 • Životní minimum jednotlivce do 31. 3. 2022 = 3860 Kč
 • Životní minimum jednotlivce od 1. 4. 2022 = 4250 Kč
 • Zvýšení o 390 Kč

Od toho, kolik je životní minimum (nově 4250 Kč) a od výše normativních nákladů na bydlení (po mimořádném zvýšení v roce 2022, je to 7935 Kč), se odvíjí i to, kolik je nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci.

Základní nezabavitelná částka při exekuci (nebo insolvenci), je stanovena na 3/4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Nezabavitelná částka za manžela/manželku/dítě je pak 1/3 z částky připadající na dlužníka.

Základní nezabavitelné minimum se tedy od 1. 4. 2022 zvyšuje:

 • Nezabavitelné minimum v roce 2021 = 7872,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 = 8846,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9138,75 Kč

Pokud má dlužník s exekucí i manžela či manželku nebo nějaké dítě (děti), ke kterým má vyživovací povinnost, pak se základní nezabavitelné minimum zvyšuje o 1/3. Za každé dítě či manžela/manželku se tak připočítá:

 • Nezabavitelné minimum za manžela/manželku/dítě v roce 2021 = 2624,25 Kč
 • Nezabavitelné minimum za manžela/manželku/dítě od 1. 1. 2022 = 2948,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum za manžela/manželku/dítě v roce 2021 = 3046,25 Kč

Současně se zvýšením nezabavitelného minima, se adekvátně zvyšuje i hranice plně zabavitelné částky. Pokud vám po odečtení nezabavitelné částky, zůstane více 24 370 Kč, pak vše nad tuto hranici dostává exekutor (dříve to bylo 23 590 Kč, resp. 20 994 Kč v roce 2021).

Ze zbylé části, dostává exekutor dvě třetiny (přednostní pohledávky) nebo jednu třetinu (nepřednostní pohledávky).

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci na účet v bance od 1. 4. 2022

Zvýšení životního minima, neovlivňuje jenom srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu). Od životního minima, se odvíjí i nezabavitelná částka, při exekuci na účet v bance. Pokud vám exekutor zablokuje bankovní účet, pak máte nárok na jednorázový výběr částky ve výši trojnásobku životního minima.

Od začátku dubna 2022, se tedy automaticky zvýší i toto nezabavitelné minimum:

 • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet do 31. 3. 2022 = 11 580 Kč
 • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet od 1. 4. 2022 = 12 750 Kč

Tento trojnásobek životního minima, si při exekuci na účet v bance, můžete vybrat pouze jednou, po celou dobu trvání exekuce. Abyste dále nebyli zcela bez finančních prostředků, tak se následně můžete obrátit na banku, a požádat o zřízení chráněného účtu.

Chráněný účet při exekuci byl zaveden od poloviny roku 2021 a umožňuje, aby lidem s exekucí banka zavedla nový chráněný účet, kam jim může chodit například nezabavitelná část mzdy (nebo jiného příjmu) či různé sociální dávky, které nepodléhají exekuci (například příspěvek na bydlení). Zřízení chráněného účtu je zdarma.

Zdroj: https://exekuce-insolvence.cz/

Hana Kafková

Projektová manažerka