• Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDaně
  • Čas na čtení:2 minuty čtení

K datu 23.6.2022 došlo ke změně výše repo sazby ČNB na hodnotu 7,00% . Ta je základem pro výpočet úroků z prodlení vůči správci daně. Pokud jste nyní v prodlení s úhradou daně, správce daně Vám vyčíslí úroky z prodlení dle daňového řádu v této výši:

– 15,00 % p.a., pokud k prodlení dojde v druhém pololetí roku 2022

V historii hodnota výše úroků byla v nižší, přičemž za období prvních 4 dnů není úrok z prodlení účtován.

Historické sazby úroků z prodlení dle daňového řádu:

– 11,75% p.a., pokud k prodlení došlo či dojde v prvém pololetí roku 2022

– 8,50 % p.a., pokud k prodlení došlo v druhém pololetí roku 2021

– 8,25 % p.a., pokud k prodlení došlo v druhém pololetí roku 2020 či v prvém pololetí 2021

– 10,00 % p.a., pokud k prodlení došlo v druhém pololetí roku 2019 nebo v prvém pololetí roku 2020

– 9,75 % p.a., pokud k prodlení došlo v prvém pololetí roku 2019

– 9,00 % p.a., pokud k prodlení došlo v druhém pololetí roku 2018

– 8,50 % p.a., pokud k prodlení došlo prvém pololetí roku 2018

Věra Volšičková

Daňová poradkyně