Věděli jste, že policie, ale i státní správa má přístup k informacím o pohybu služebních vozidel firem? Ke sledování dochází na každé mýtné bráně nebo web kamerách, které sledují průjezd křižovatkou, součástí jsou ale i pokuty za špatné parkování od Městské části nebo obce. Tato data se uchovávají pro pozdější případnou potřebu.

Správce daně má k těmto datům přístup, to znamená, že vozidlo je možno dohledat téměř na každém kilometru a ověřit, zda uvedené informace z knihy jízd odpovídají skutečnosti.

Taktéž při každé pokutě, kterou řidič obdrží, si může být jist, že do záznamů může pověřená autorita nahlédnout.

Na webu Ministerstvo dopravy – Kontrola tachometru lze po zadání VIN vidět stav tachometru, který slouží nejen pro vaši kontrolu při pořízení vozidla, ale jako i nástroj pro kontrolu knihy jízd.

I tankování deklaruje, kde se auto nachází, a opět i tato informace musí odpovídat knize jízd. Pokud tedy auto využíváte i pro soukromé účely, jistě je vhodné nastavení dle zákona o dani z příjmu, který stanoví, že pokud zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje vozidlo pro používání k služebním i soukromým účelům, uvažuje se tento benefit za nepeněžní příjem zaměstnance. Tomu se ve mzdě dodaní částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla, případně 0,5%, jedná-li se o vozidlo nízkoemisní, a to za každý započatý kalendářní měsíc, ve které bylo vozidlo využito. Pro tento výpočet je absolutně nerelevantní informace, zda v daném měsíci bylo vozidlo k soukromým účelům vůbec využito, přičemž minimální částka za využití je 1000,-.

Hana Kafková

Projektová manažerka