PREVENCE PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ NENÍ JEN POVINNOST VYBRANÝCH SUBJEKTŮ

Možná si říkáte, že když jste výrobní firma, obchodní firma nebo poskytujete služby jakéhokoli druhu, tak se Vás zákon o „praní špinavých peněz“ netýká, nejste přece povinná osoba dle zákona 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).

TAKHLE TO BOHUŽEL NENÍ

Kromě výše zmíněného AML zákona náš trestní zákoník definuje jako trestný čin ve svém §216 legalizaci výnosů z trestné činnosti, a v §217 dokonce i legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti:

„Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“

Stejný paragraf pak hovoří až o pěti letech odnětí svobody pro zvlášť závažný trestní čin.

CO BYSTE MĚLI UDĚLAT?

Všechny obchodní společnosti by se měly zamyslet nad tím, jestli mají nastavenu dostatečnou kontrolní proceduru, která by zamezila, že společnost provede nějakou obchodní transakci s někým, kdo legalizuje výnosy z trestné činnosti. Pokud by totiž došlo na „lámání chleba“, společnost by musela prokázat, že provedla přiměřená opatření k zabránění legalizace výnosů z trestné činnosti, aby se vyhnula riziku trestního stíhání.

Pokud jste malá rodinná firma, jistě se vám nechce investovat do placených databází jako je např. WorldCheck, který je pro velké mezinárodní korporace naprosto skvělý nástroj, protože dokáže spolehlivě shrnout v anglickém jazyce jakékoli negativní informace o jakémkoli subjektu, pokud byly zveřejněny v médiích nebo sankčních seznamech v jakémkoli jazyce.

Pro lokální rodinné firmy doporučuji sestavit vnitrofiremní pravidla a využít neplacené zdroje informací jako jsou např.:

1) Webové stránky obchodního partnera – pokud stránky neexistují nebo obsahují jen strohé informace, je to jistým indikátorem o reputaci obchodního partnera

2) Důležité informace můžete také najít ve sbírce listin na Účetní závěrka společnosti – každá obchodní společnost je ze zákona povinna zveřejňovat svou účetní závěrku, jinak ji hrozí penalizace ve výši 3 % celkových aktiv. Opět pokud závěrka zveřejněna není, je to jistým indikátorem o reputaci obchodního partnera.

3) Existuje databáze nespolehlivých plátců DPH Databáze nespolehlivých plátců DPH , kde kromě informace o spolehlivosti s placením DPH získáte také seznam zveřejněných bankovních účtů a můžete zkontrolovat, zda to jsou účty, na které svým dodavatelům platíte.

4) Insolvenční rejstřík Insolvenční rejstřík

5) Rejstřík skutečných majitelů, který je již několik měsíců dostupný pro všechny: Evidence skutečných majitelů

Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že prověřování obchodních partnerů je téma, které obecně firmy řeší. Ve výrobní společnosti, kde jsem pracovala na pozici finančního manažera, jsme měli v rámci celé skupiny zavedenu proceduru schvalování nového dodavatele, což v praxi znamenalo, že bylo možné objednávat pouze od dodavatele, který prošel krátkou kontrolou ze strany naší zahraniční centrály, včetně ověření bankovního účtu, který pak byl do účetního systému SAP vložen jako účet,

na který mohly odcházet platby ( na jiný účet platby nemohly odejít, protože se platby nastavovaly přímo v SAP). Stejně tak mě řada našich obchodních partnerů kontaktovala, abych jim poslala potvrzení od banky ohledně existence našich bankovních účtů. Dokonce v době, kdy jsme měnili bankovní účty, jeden významný odběratel odmítal naše faktury platit na účet, který jsme uváděli na fakturách až do doby, než jsme jej měli zveřejněn ve výše uvedené databázi.

Nastavení procedury prověření nového obchodního partnera není jen otázka prevence praní špinavých peněz. Jistě jste v posledních letech v médiích zaznamenali příběhy firem, které se dostaly do problémů s cash flow, když některá z firem jejich dodavatelského řetězce neodvedla DPH na výstupu a jim pak finanční úřad na dlouhou dobu pozastavil vratku DPH na vstupu. I toto je důvod, proč by firma měla prověřit, s kým obchoduje.

Pokud máte dotaz nebo potřebujete pomoc s nastavením interních kontrolních procedur týkajících se ověření obchodních partnerů, rádi vám pomůžeme.

Helena Šulcová

Jednatelka – Managing Partner