Senát schválil návrh na prodloužení vyplácení mimořádného příspěvku pro zaměstnance v karanténě a izolaci – tzv. Izolačky – až do konce června letošního roku.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové se izolačka osvědčila jako funkční motivace zaměstnanců. „S postupným rozvolňováním poroste důležitost dodržování izolací a karantén, izolačka tak může sehrát velmi důležitou roli jako jedna z brzd šíření epidemie i v době, kdy budou kontakty mezi lidmi narůstat,“ říká ministryně práce a sociálních věcí.

Takzvaná Izolačka, tedy mimořádný příspěvek pro zaměstnance ve výši až 370 Kč, slouží ke kompenzaci příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Zde se na chvíli zastavme a zmiňme rozdíl mezi karanténou a izolací.
Karanténou se rozumí oddělení zdravé osoby bez příznaků infekčního onemocnění, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním člověkem nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních osob. Cílem je zabránit dalšímu přenosu infekčního onemocnění v době, kdy by se toto onemocnění mohlo dále šířit.
Oproti tomu izolace je oddělení již nemocné osoby, nebo osoby jevící příznaky tohoto onemocnění, od ostatních osob a cílem je zabránit přenosu infekce na další osoby, jež by mohly infekční onemocnění dále šířit.

Teď se vrátíme k samotné Izolačce. Cílem a účelem tohoto mimořádného příspěvku, platného od 1. března 2021, je zamezení šíření nemoci a současně kompenzace příjmů zaměstnancům, kteří se tak nemusí obávat během karantény (nebo samotného onemocnění) výpadku, případně podstatného poklesu svých příjmů. Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, maximálně však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény nebo izolace, příspěvek ve výši 370 Kč. Současně tento příspěvek společně s náhradou příjmu nesmí přesáhnout 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin.

Izolačka se vyplácí všem zaměstnancům, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) od 1. 3. 2021 a později. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou nemocensky pojištěni.

Zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace před 1. 3. 2021, budou mít nárok na příspěvek od účinnosti zákona, tj. od 5. 3. 2021.

Izolačka se nevztahuje na zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou návratu z pracovní či služební cesty.

Zaměstnanec dostane izolačku automaticky. Nemusí o ní žádat. Musí jen zaměstnavateli ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci a samozřejmě mít od lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu či správnou diagnózu nemoci, ze které vyplývá izolace. Izolačku pak obdrží v následující výplatě.

Rodinám Izolačka pomáhá, aby se nedostávaly do finančních problémů, Díky ní nejsou trestáni ztrátou příjmů za zodpovědné chování, tedy za to, že jdou do karantény.

Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace, jelikož si příspěvek k náhradě mzdy odečte od povinného odvodu na sociální pojištění. To lze udělat do tří kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.

Podrobnější informace jsou dostupné na webu ČSSZ zde.

Zuzana Ilavská

Účetní poradce - senior