Při nahlédnutí do diářů minulých let bude u spousty podnikatelů v měsících březnu a dubnu červeně napsáno: ZAPLATIT DANĚ. A ne, nemá to nic společného s vtipem: „Pepo, platíš daně?“ „Pochopitelně, platím. Nejen Daně, ale i Lence a Ivaně!“. 😊

Letos se také vzhledem ke komplikacím, jaké přinesl minulý rok 2020 a jaké následují i v letošním roce 2021, některé termíny platné pro podání daňového přiznání za rok 2020 posunuly. Případně v souvislosti s vládními opatřeními byly pouze upraveny.

Novela daňového zákona platná od 1.ledna 2021 zvýhodňuje elektronickou formu daňového přiznání a chce tímto krokem poplatníky motivovat k nově zavedenému tzv. on-line finančnímu úřadu. Sem spadá i podání formuláře přes datovou schránku.

Pokud na podání daňového přiznání zapomenete třeba až do srpna, výše pokuty se stanoví ze způsobu, jakým daňové přiznání podáte. Nejvýhodnější v tomto případě je podání přes poradce, kdy sankce čítá pouze jeden měsíc.

V přehledné tabulce níže uvádíme ve srovnání původní i nové termíny podání daňového přiznání pro odlišné formy, jakými lze přiznání podat.

Druh daněPůvodní termínTermín podání pro rok 2021
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020papírová forma přiznání1. dubna 20213. května 2021
elektronická forma přiznání3. května 20211. června 2021
podání přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem1. července 20211. července 2021
podání poplatníkem, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem1. července 20211. července 2021
Daň z příjmů právnických osob za rok 2020papírová forma přiznání1. dubna 20213. května 2021
elektronická forma přiznání3. května 20211. června 2021
podání přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem1. července 20211. července 2021
podání poplatníkem, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem1. července 20211. července 2021
Daň silniční za rok 20201. února 20211. dubna 2021
Daň z nemovitých věcí za rok 20211. února 20211. dubna 2021

Také v rámci nové směrnice DAC 6 byla implementována povinnost oznámit Specializovanému finančnímu úřadu informaci o přeshraničních transakcích.

Více podrobností naleznete v článku daňového odborníka Borise Gnotha.

https://www.borisgnoth.cz/post/oznamov%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99eshrani%C4%8Dn%C3%ADch-transakc%C3%AD-dle-sm%C4%9Brnice-dac-6

Jakub Kovács

Účetní poradce